top of page

DR.NALTA AESTHETIC INSTITUTE

Fettfrysning

Fettfrysning eller cryolipolysis är en behandlingsform för att permanent reducera antalet fettceller i det behandlade området.

Behandlingen ges vid 1 -3 tillfällen. 20-40% av fettcellerna i det behandlade området stängs ner i apoptos, en kontrollerad programmerad celldöd. Detta gör att dubbelhakan /kroppsfettet reduceras succescivt.

Man kan känna ömhet i området första veckan och man kan få blåmärken även om det är ovanligt

Oftast räcker det med 1 behandling men beroende på hur mycket fett behöver frysas kan det krävas 2-3 behandlingar , tidigast 4 månader efter den första.

bottom of page