top of page

Våra Villkor

DR.NALTA AESTHETIC INSTITUTE

Ny lagstiftning för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den 1 juli träder äntligen den nya lagen för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Dr.Nalta lever upp till och välkomnar den nya lagen. Lagen införs för att stärka skyddet för den enskilda individen vid dessa behandlingar.

Vad innebär det för dig som kund ?

Dr. NALTA (eller någon annan klinik) har inte lov enligt lagen att behandla dig förrän du efter betänketiden gett ditt samtycke till din planerade behandling.

Du behöver genomföra en konsultation (fysisk eller digitalt) och invänta betänketiden innan vi får lov att hjälpa dig med en ny typ av behandling. (Innebär att konsultation och operation/behandling inte kan genomföras samma dag).

För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan du komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.

De stora övergripande förändringarna är:

Kompetenskrav på utförare

Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Patientsäkerhet

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, blir applicerbara i sin helhet samt delar av hälso- och sjukvårdslagen

Information till den enskilde

Den som planerar att behandla sig ska både muntligen och skriftligen upplysas om åtgärdens innebörd, väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information.

Betänketid och samtycke

Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar (48 h).

Samtycke till behandlingen får lämnas först efter att betänketiden har gått ut.

På Dr.NALTA  utförs estetiska injektionsbehandlingar endast av legitimerade behandlare för din säkerhet. Sedan starten av vår verksamhet har vi varit registrerade hos myndigheten för vård och omsorg (IVO) och kliniken har alltid haft patientförsäkring.

Från och med 1 juli 2021 måste du som patient/kund boka minst 48 timmar innan din behandling. Detta gäller ALLA nya kunder och även gamla som ej varit hos oss på 6 månader eller önskar göra en EJ tidigare gjord estetisk behandling.

För injektionsbehandlingar gäller att du efter att du gett ditt samtycke kan du komma och göra samma typ av behandling inom 6-månader utan ny betänketid.

Vi ber dig att i god tid innan ditt besök läsa om din behandling på vår hemsida.

Under tiden fram till behandling har du en betänketid. Önskar du ytterligare information efter att du bokat din behandling och fått information kring  den är du välkommen att kontakta oss per mail/telefon och/eller boka en konsultation fysiskt eller digitalt.

Efter betänketiden ger du ditt samtycke (blankett) till din planerade behandling. Vi ber dig läsa igenom den innan du träffar din doktor. Senast vid besöket kommer du få skriva på samtyckesblanketten. Blanketten får du mejlat till din e-postadress efter du bokat tid för behandling och du kan välja att skriva ut och signera det ( tidigast 48 timmar efter bokat behandling ) eller signera det på plats innan din behandling.

Observera att vi endast behandlar patienter över 18 år.

Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder finns?

Behandling med Botulinumtoxin typ A mot dynamiska rynkor: Ingen

Behandling med fillers: Det finns ett stort utbud av estetiska behandlingar som syftar till att reducera rynkor, öka volym, få en jämnare hudstruktur och skapa tydliga konturer. Exempel på alternativa behandlingar är kirurgi, olika typer av ljusbehandlingar (t.ex. laser), fatfillers, PRP/PRF och microneedling.

Behandling med Belkyra: Fettsugning och fettrysning

Behandling med PRP/PRF: Fillers, nanofett, olika typer av ljusbehandlingar såsom laser, viss läkemedelsbehandling beroende på indikation.

Behandling med laser: Fillers, Botulinumtoxin typ A, PRP/PRF, microneedling, nanofett, fatfillers.

Behandling med Trådar, PDO /PLA- För ansiktes och kroppslyft: Alternativ behandling är kirurgi och olika behandlingsmetoder med radiofrekvens och laser .

Kostnad för din behandling

Se prislista på drnalta.bokadirek.se

​Förväntat behandlingsförlopp och resultat

Behandling med Botulinumtoxin typ A: Injiceras med små tunna nålar. Muskelavslappnande/rynkreducerande. Effekten syns tidigast 4 dagar efter behandling och håller i 3-6 månader. Påfyllning/justering kan, vid behov, ges senast 14 dagar efter initial behandling.

Behandling med fillersPRP/PRF: Injiceras med vass eller trubbig nål (cannula). Rynkreducerande (statiska rynkor), tillför volym, huduppstramande, kollagenstimulerande och tillför mer lyster och jämnhet till huden.

Behandling med Belkyra: Injiceras med vass eller trubbig nål (cannula). Reducerar fett i det behandlade området.

Behandling med microneedling: Små tunna nålar sticks in i huden. Används för ökad kollagenstimulering, rynkreduktion och tillför mer lyster och jämnhet till huden.

Behandling med Hyaluronidase: Injiceras med vass och trubbig nål (cannula). Används för att ta bort HA-fillers.

Trådar, PDO/PLA: Injiceras under huden med trubbig nål ( cannula). Ansiktes-och kroppslyft , kollagen-och elastin stimulerande

Patientförsäkring

Vi har Folksam patientförsäkring. 

När kan du upprepa din behandling?

Botulinumtoxin typ A: Effekten varar ca 3-6 månader. Effektens varaktighet är beroende av bland annat hur många enheter man använder i det behandlade området, hur stark muskulaturen är samt individens egna genetiska svar på medlet.

Filler: Behandlingen kan upprepas om man önskar större effekt, t.ex. ökad volym. Det finns ingen tydlig minimigräns för hur många dagar som behöver passera innan nästa behandling. Fillers bestående av hyaluronsyra (HA-filler) går ur kroppen, dess effekt varar mellan 6-24 månader beroende på vilken typ av filler man använder. HA-fillers kan tas bort med läkemedlet Hyalase (Hyaluronidase).

Kollagenstimulerande filler: Kan sitta i kroppen mellan 12 mån-3 år. Vi rekommenderar att upprepa kollagenstimulerande behandling tidigast 2 månader efter initial behandling.

PRP/PRFmicroneedling: Kan upprepas efter 3-4 veckor.

Belkyra: Kräver i regel fler behandlingar för att uppnå ett fullgott resultat. Behandlingen kan upprepas flera gånger men bör inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2-3 tillfällen vara tillräckligt men beror på hur mycket fett som finns i utgångsläget. Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6  veckor.

Mesoterapi: Behandlingen kan upprepas varannan vecka och i regel krävs det 3 kurer, vi rekommenderar en kur var 6: e månad första året och en gång per år därefter.

Trådar, PDO, PLA:  Injiceras under huden och absorberas under 6-8 månader. Rekommenderat är en justering med 1-2 trådar för bättre hållbarhet. Resultatet syns direkt efter behandlingen men slutgiltigt resultat kan ses efter 2-4 månader.

Mesoterapi eller mesolift är en teknik som består av multipla microinjektioner i den ytliga dermis med en  mycket tunn nål. Små  mängder av en multi vitaliserande näringsprodukt, injiceras nära cellerna i dermis och stimulerar deras förnyelse

Kontaktperson vid eventuella komplikationer

Vid eventuella komplikationer och akuta ärenden dygnet runt, kontakta ansvarig läkare Dr Tanya Neagu tel 0738962698

Substanser och läkemedel som används

Botulinumtoxin typ A: Botox, Vistabel, Dysport, Azzalure, Bocouture, Xeomin m.m.

HA-filler: Juvéderm, Belotero, Restylane , Revolaxm.m., består av Hyaluronsyra.

Kollagenstimulerande filler: Calciumhydroxyapatite, HA-filler.

Mesoterapi: Hyaluronsyra, vitaminer, mineraler, antioxidanter.  

PRP/PRF: kroppsegen blodplasma.

Belkyra: Deoxicholsyra.

Hyalase: Hyaluronidase

Trådar: polydioxanone och/eller PolyLacticAcid

Risker för komplikationer och biverkningar

Behandling med Botulinumtoxin typ A: Se Fass BotoxVistabelDysportAzzalureBocouture

HA-filler /Kollagenstimulerande filler (t.ex. Juvéderm, Belotero, Restylane, Revolax, Juves, RRS): Vanliga och snabbt övergående biverkningar inom 14 dagar: Svullnad, rodnad, klåda, irritation, utslag, blödning, blåmärke. Potentiella ovanliga komplikationer och biverkningar: Infektion (visar sig med rodnad, smärta, ömhet, knölar, feber), inkapslingar, knölar, pigmentförändring, migration (fillern flyttar sig), kärlskada, vävnadsskada (nekros), blindhet/stroke (när filler injiceras i en artär och täpper till blodflödet till ögat eller hjärnan). HA-fillers har ett motmedel, Hyaluronidase. På kliniken finns tillgång till motmedel. Endast legitimerade läkare med särskild utbildning i komplikationshantering behandlar för din säkerhet.

PRP/PRFmicroneedling: Rodnad, svullnad och blåmärke.

Belkyra: Rodnad, svullnad, sveda, blåmärke. Ömhet och känselbortfall i det behandlade området kan förekomma ca 2-3 veckor.

Trådar: Blåmärke, svullnad, rodnad, asymmetri och ovanlig, nervskada, nekros, infektion

Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada

Fillers/mesoterpi: Läs på vår hemsida och i din epost

Botulinumtoxin typ A: Läs på vår hemsida och i din epost

Belkyra: Läs på vår hemsida   och i din epost

PRP/PRF: Läs på vår hemsida och i din epost

Trådar: Läs på vår hemsida och i din epost

DR.NALTA AESTHETIC INSTITUTE

Satsa på Kvalitet
istället för Kvantitet

bottom of page