top of page

DR.NALTA AESTHETIC INSTITUTE

Prp artros och sårbehandling

PRP injektion är behandling med dina egna tillväxtfaktorer och spelar en viktig roll i läkning av vävnader och har använts för en mängd olika indikationer i mer än 30 år. Denna metod har tagit en stor del av marknaden i Europa med avseende på artrosbehandling (inuti slitna leder inom ortopedi), idrottsmedicin (behandla ihållande smärtsamma seninflammationer), sårläkning (kan injiceras på svårläkta sår eller förbättra hudens kvalitéer).
Behandlingen genomförs genom att vi tar 15 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman
med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.

Hur många behandlingar är nödvändigt?

För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1-3
veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6-8
månader.
Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras. Ansvarig läkare
kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av
artros.

Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?
Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De
flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen

Kan alla grader av artros behandlas?
Ja, PRP-behandlingen kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja
sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att
man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha
färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.

Hur länge varar behandlingen?
Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar på att det varar i cirka 12
månader, längre uppföljning har inte gjorts. Genom att kontinuerligt upprepa
behandlingen man kan upprätthålla resultatet.

Vad bör man tänka på innan ett besök?
Det är viktigt att hålla sig hydrerad. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då
uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt.
Undvika alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället.
Äter du NSAID (t.ex. Ipren, Ibuprofen, Aspirin m.fl.) bör du undvika dessa unde

Här nedan kan du se två multistudier som delvis visar resultat av att 78% av alla knäartrospatinter blev mycket bättre på PRP injektion, och därmed kunde operation av knät skjutas upp till framtiden. Den ena studien visar mycket bra resultat av PRP-behandling för ”tennisarmbåge/musarmbåge” dvs inflammation i fästen vid armbågen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26831629/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26034445/

bottom of page